Ochrona danych

rozwiązania i specjaliści z korporacji dla każdej firmy    

Ochrona danych

Ochrona danych

Ochrona danych

Zabezpiecz funkcjonowanie swojej firmy.

%

90% respondentów postrzega utratę danych jako bardziej poważne zagrożenie niż utrata samego komputera.

To badanie dobitnie świadczy o dużej świadomości przedsiębiorców dotyczącej wartości zgromadzonych w firmie danych. Zarówno te w formie papierowej jak i elektronicznej stanowią często znaczący procent majątku firmy. Natomiast aplikacje zarządzania produkcją, relacjami z klientem lub księgowe to często elementy, od których funkcjonowania zależy istnienie firmy. Ich zabezpieczenie w dobie niespotykanego nasilenia ataków na systemy komputerowe jest zagadnieniem, którym powinni zajmować się specjaliści.

Firma SANSO od początku swojej działalności traktuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych jako priorytetowe. Zapraszamy do zapoznania się głównymi aspektami i rozwiązaniami pozwalającymi bardzo mocno ograniczyć ryzyka związane z podatnością infrastruktury i informacji na stratę lub przejęcie.

Archiwizacja i Kopia bezpieczeństwa

 

Jedyne pewne zabezpieczenie danych.

– uszkodzenie sprzętu, ataki, umyślne skasowanie…. zagrożenia
– rozwiązania : zdalne, offlinowe itd.
– zewnętrzna kontrola i automatyzacja

Innowacyjna usługa iqBackup.

Rozwiązanie dla każdego (mikrofirma itp.)
Oparte na sprzęcie – niezależne od oprogramowania

Szyfrowane połączenia sieciowe

 

Bezpieczny i kontrolowany dostęp do danych firmowych.

– zagrożenia z Internetu (ataki, włamania, podsłuchiwanie, przejmowanie danych)
– kto: nieuczciwa konkurencja , hakerzy, zwolniony lub nieuczciwy pracownik,
– gdzie przydatne : praca zdalna (szczególnie np. z publiczny sieci wifi) , połączenie biur, dostęp dla automatyki budynku,
– rozwiązanie – stosowanie szyfrowanych tuneli opartych na zaawansowanych algorytmach kryptograficznych
iqVPN – Autorskie rozwiązanie szyfrowanych połączeń.
stabline , sprawdzone, pewne, szybkie,

Ochrona danych osobowych – RODO

 

27 kwietnia 2016 roku Unia Europejska wydała rozporządzenia 2016/679 tzw. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO które obliguje Państwa Członkowskie dostosowania prawa do 25.05.2018 roku. Do tego czasu zostanie wprowadzona ustawa o Ochronie danych osobowych która znacznie zmienia ten aspekt w polskiej rzeczywistości.

Główne zmiany to:
– Likwidacja starego GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) i zastąpienie go UODO (Urzędem Ochrony Danych Osobowych) o zdecydowanie większych uprawnieniach.
– UODO będzie mogło nakładać administracyjne kary za naruszenie Rozporządzenia UE
– Wysokość kar wzrasta do 20 mln EUR lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu!
– Nakładane kary będą zasilać bezpośrednio budżet państwa.

Ustrzeż się od skutków niedostosowania do nowego prawa!

SANSO pomoże Ci stworzyć Politykę Ochrony Danych Osobowych, a nasi specjaliści przyjmując funkcję IOD (Inspektora Ochrony Danych) indywidualnie dostosują procedury, przez co Twoja firma będzie zdecydowanie bardziej bezpieczna.

Zabezpieczenia sieci i infrastruktury

 

Zabezpieczenie sieci lokalnej to absolutne minimum ochrony danych.

– zagrożenie: hakerzy, wirusy, włamania do sieci WiFi, nieuprawnione działania pracowników, jedno hasło do wifi dla pracowników i gości – niezmieniane długo,
– kontrolowany i logowany dostęp do danych – system kont dla pracowników jednoznacznie identyfikujący osobę korzystającą z zasobów. ..
– oparcie na sprawdzonym sprzęcie wiodących producentów dbających o aktualizację oprogramowania

Programy antywirusowe

 

Wirusy to główne zagrożenie dla urządzeń podłączonych do Internetu.

Szkody spowodowane przez wirusy potrafią doprowadzić przedsiębiorstwa do upadku. Każdy słyszał od wirusach szyfrujących…
Tylko wysokiej klasy oprogramowanie z odpowiednio świeżą bazą sygnatur potrafi znacząco obniżyć ryzyko.

Polecamy najszybszy program antywirusowy ESET (wg AV-Comparatives)

SANSO od lat wdraża to oprogramowanie. Oprócz tego posiadamy w ofercie pozostałe wiodące produkty tego typu ( Symatec, Kaspersky )