Kontakt

rozwiązania i specjaliści z korporacji dla każdej firmy

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Rzetelni i profesjonalni specjaliści od pierwszego kontaktu.

Potrzebujesz więcej informacji – skontaktuj się z nami

SANSO Sp. z o.o.
ul.Kujawska 8A
85-031 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 00 00
fax. +48 52 585 00 00

NIP 953-25-99-189
Regon 340654652
KRS 0000339199

Kapitał zakładowy 20.000,00 PLN,
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SANSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej 8A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339199
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu