Korporacyjne rozwiązania informatyczne

dla małych i średnich firm

Korporacyjne rozwiązania informatyczne

dla małych i średnich firm

Korporacyjne rozwiązania informatyczne

Zapoznaj się z naszą ofertą

Usługi informatyczne

Kompleksowa obsługa firm w zakresie IT obejmująca sprzęt, oprogramowanie, administrację i wsparcie techniczne.

Ochrona danych

Zabezpieczenie firm przed utratą i przejęciem danych poprzez rozproszoną geograficznie archiwizację, szyfrowane transmisje i politykę uprawnień dostępu.

Sieci i sprzęt

Projektowanie, budowa , serwis i administracja sieci teleinformatycznych oraz sprzedaż sprzętu komputerowego.

Usługi informatyczne

Wyższa jakość – niższe koszty dzięki konsolidacji usług i doświadczeniu.

SANSO dostarcza kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania nowoczesnej firmy.

Naszą specjalnością są rozwiązania udostępniające środowisko pracy zdalnej (telepracy) zarówno na zasobach klienta jak i własnej infrastruktury fizycznej i wirtualnej.

Usługi, sprzęt i oprogramowanie z jednego źródła to najbardziej optymalny sposób zarządzania i jasno określona odpowiedzialność.

Jesteśmy w stanie w krótkim czasie znacząco zmodernizować (podnieść na wyższy poziom) procesy w firmie.

Firma z dużym doświadczeniem i ciesząca się zaufaniem swoich klientów to gwarancja doboru najlepszych rozwiązań.

Ochrona danych

Zabezpiecz funkcjonowanie swojej firmy.

%

90% respondentów postrzega utratę danych jako bardziej poważne zagrożenie niż utrata samego komputera.

Pełna ochrona danych

przed utratą i przejęciem poprzez rozproszoną geograficznie archiwizację, szyfrowaną transmisję i politykę uprawnień dostępu.

%

64% badanych firm miało do czynienia z utratą danych lub przestojem w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

%

29% firm straciło dane i ich nie odzyskało

%

30% firm odnotowało przypadek zgubienia lub kradzieży laptopa (z czego strata sprzętu kosztowała 5300 zł a strata danych 34 360 zł)

Wirusy szyfrujące dane, awarie sprzętu, zdarzenia losowe i wiele innych czynników może zagrozić danym a w konsekwencji przyszłości firmy. Przekaż zabezpieczenie swoich danych w ręce profesjonalistów, którzy zajmą się wszystkimi aspektami ochrony.

Sieci i Sprzęt

Projektowanie, budowa , serwis i administracja sieci teleinformatycznych oraz sprzedaż sprzętu komputerowego.

Zleć projektowanie, budowę i administrację nam. Dobierzemy rozwiązania dopasowane kosztowo i funkcjonalne do twoich potrzeb. Z badań wynika, że:

  • 28%

28% firm ma sprzęt zbyt wysokiej klasy względem potrzeb a przez to poniosło niepotrzebne koszty.

  • 45%

45% firm ma infrastrukturę zbyt mało wydajną przez co ogranicza wydajność pracowników

Sanso w liczbach

%

minimalny czas dostępności usług

PB powierzonych danych

%

zadowolonych klientów

lat w branży

Zaufali nam

Rencraft

Innowacyjne rozwiązania w zakresie rozproszonej energetyki odnawialnej. RenCraft oferuje gamę usług i technologii służących wytwarzaniu energii z alternatywnych źródeł, szczególnie odnawialnych.

Genderka

Firma GENDERKA: zajmuje się produkcją płyt styropianowych dla potrzeb wykonywania izolacji cieplnej w budownictwie.

Orange

Telefonia komórkowa i stacjonarna, internet domowy i mobilny, telewizja i więcej.

Bart

Firma BART Sp. z o.o. znajduje się w czołówce wytwórców tektury falistej i opakowań z tektury falistej.

Marwit

Marwit, producent jednodniowych soków, sałatek, surówek i zup. Nasze produkty cechują wysoka jakość, smak, świeże i zdrowe składniki oraz brak sztucznych konserwantów.

Eventus

Oferujemy pomoc w dochodzeniu oraz uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień po wypadku. Sprawdź jakie świadczenie Ci się należy za wyrządzoną szkodę.

Rencraft

Genderka

Orange

Bart

Marwit

Eventus

Skontaktuj się z nami

SANSO Sp. z o.o.
ul.Kujawska 8A
85-031 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 00 00
fax. +48 52 585 00 00

NIP 953-25-99-189
Regon 340654652
KRS 0000339199

Kapitał zakładowy 20.000,00 PLN,
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

6 + 1 =

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SANSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej 8A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339199
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu