Tunele VPN

Wykorzystanie wirtualnych kanałów transmisji w oparciu o sieć Internet jest bardzo dobrą alternatywą dla drgich łączy dedykowanych. Odpowiednie uzycie nowoczesnych i złozonych algorytmów uwierzytelniających i szyfrujących powoduje, że poziom bezpieczeństwa nie obiża się.

Proponujemy rozwiązania dla:

  • połączenia odziałów firmy
  • dostępu do sieci firmowej dla pracowników zdalnych
  • kanały dla telemetrii i zarządzania infrastrukturą


 

Dostęp zdalny do zasobów informatycznych firmy realizowany przez szyfrowany nowoczesnymi algorytmami kanał VPN. Każdy pracownik ma możliwość korzystania z informatycznych zasobów firmy (dane, aplikacje itp.) z każdego miejsca na świecie mając dostęp do Internetu. Korzyści z tej funkcjonalności są bardzo wyraźne zarówno dla pracowników zwykle przebywających poza siedzibą firmy (np. handlowcy, serwisanci) jak i pracowników stacjonarnych w przypadku nieobecności (urlop, choroba, szkolenie itp.) która uniemożliwia im normalne przeprowadzenie istotnej z punktu działania firmy operacji w systemach (np. księgowych)