Kontakt

SANSO Sp. z o.o.

ul.Kujawska 8A
85-031 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 00 00
fax. +48 52 585 00 00

NIP 953-25-99-189
Regon 340654652
KRS 0000339199

Kapitał zakładowy 20.000,00 PLN, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego