Kolokacja i wirtualizacja

 
W naszej ofercie posiadamy szereg rozwiązań pozwalających na znaczne ograniczenie zagrożeń i kosztów związanych posiadaniem własnej infrastruktury informatycznej.  Obojętnie czy chodzi o kompletne serwerownie, pojedyncze serwery, systemy operacyjne czy aplikacje lub bazy danych to w większości przypadków nie są to rzeczy bezpośrednio związane z głównym biznesem firmy a jedynie narzędzia do sprawnego jej działania. Powierzając ich sprawne funkcjonowanie specjalistycznej firmie można znacząco zwiększyć efektywność.
 
Proponujemy jeden z 3 modeli współpracy.
 
Kolokacja

  • przeniesienie pojedynczych fizycznych serwerów do naszych serwerowni,
  • dzierżawa powierzchni w serwerowni,
  • dzierżawa fizycznych maszyn.

więcej
 
Wirtualizacja

  • udostępnienie gotowego sytemu operacyjnego z określonymi parametrami sprzętowymi,
  • udostępnienie kontenera na jednej z naszych platform (VMware, CitrixXEN , OpenVZ),
  • udostępnienie aplikacji w określonym środowisku.

więcej
 
 
Hosting

  • specjalistyczny hosting w oparciu o platformy unixowe,
  • hosting na platformie Microsoftu wraz z bazami MSSql

więcej