Intranet

Środowisko intanetowe jest świetnym miejscem do dystrybuowania informacji wewnątrz firmy. Odpowiednio prowadzony portal może znacząco podnieść integrację wśród pracowników i bardzo często służy zmniejszeniu dystansu między kierownictwem z załogą.

Patforma intranetowa służy ponadto uruchamianiu aplikacji firmowych, dystrybuowaniu materiałów ze szkoleń i konferencji , gromadzeniu w jednym miejscu wszelkich dokumentów i formularzy dla pracowników.

Bardzo instotne jest aby informacje tutaj zamieszczanie nie były dostępne poza siecią firmową.

Koszt utrzymania platformy jest na tyle niewielki, że wykorzystanie choćby jednego z jej elementów jest wystarczającą przesłanką dla jej uruchomienia.