Home Office

Telepraca to hasło przebojem wkraczające w świat biznesu zwłaszcza, że szereg wprowadzonych ostatnimi czasy przepisów Prawa Pracy, wspomaga tego typu działania. Choć punktem wyjściowym dla rozwiązania była redukcja kosztów to ten rodzaj pracy znajduje coraz szersze zastosowanie.

Korzyści z tej funkcjonalności są bardzo wyraźne zarówno dla pracowników zwykle przebywających poza siedzibą firmy (np. handlowcy, serwisanci) jak i pracowników stacjonarnych w przypadku nieobecności (urlop, choroba, szkolenie itp.) która uniemożliwia im normalne przeprowadzenie istotnej z punktu działania firmy operacji w systemach (np. księgowych).

Odpowiednio przygotowane środowisko pracy zdalnej umozliwia ponadto nawiązanie współpracy z osobami, z którymi w normalnych warunkach (np. z powodu ograniczeń geograficznych) nie moglibyśmy współpracować.

= =

Kluczowym problemem jest takie dobranie rozwiązań systemowych i organizacyjnych aby wszelkie czynności biurowe można było wykonać tak samo niezależnie czy pracuje się w biurze, domu czy dowolnym miejscu na świecie.