Archiwizacja

Jedną z najcenniejszych rzeczy w nowoczesnej firmie są informacje. Standardowo przechowywane w zasobach informatycznych firmy narażone są wiele zagrożeń.
Strata bazy danych systemu księgowego lub choćby jednego pliku, w którym zapisano przygotowywaną wiele dni umowę może narazić firmę na poważne koszty.
Nawet gdy dane są archiwizowane to często fizycznie znajdują się w jednym miejscu.

Czynników, które mogą spowodować stratę ważnych zasobów jest bardzo dużo.
Od typowo losowych jak pożar, zalanie do tych związanych np. z atakiem wirusa lub błędem człowieka oraz uszkodzeniami sprzętu lub oprogramowania.

Nasze rozwiązanie powoduje, że wszelkie tego typu zagrożenia nie narażą istotnych informacji na ryzyko ich utraty.
Przechowywanie kopii w naszych zasobach informatycznych powoduje, że będą one zawsze dostępne dla ich właściciela.

 

Podstawowa usługa pozwalająca na zabezpieczenie najważniejszych danych w firmie takich jak:

 • baza danych systemu księgowego
 • dane z aplikacji Płatnika
 • bazy systemów CRM itp.

to koszt tylko 50 zł miesięcznie.

 

Co odróżnia naszą usługę od podobnych usług konkurencji ?

 • Całkowite odcięcie urządzeń z archiwami od Internetu. Komunikacja odbywa się wyłącznie poprzez łącza dedykowane lub szyfrowane mocnymi algorytmami kanały VPN. 
 • Nie udostępniamy żadnych interfejsów webowych. Obsługa plików i archiwizacja odbywa się przy pomocy specjalnej aplikacji, która umożliwia przygotowywanie, pakowanie, szyfrowanie i przesyłanie danych.
  Integralność danych jest wielokrotnie kontrolowana i klient otrzymuje dokładne informacje o statusie przesłanych paczek z danymi.
 • Wśród kilku oferowanych modeli wymiany danych posiadamy również taki gdzie transfery plików są jednokierunkowe a dostęp własnych zasobów możliwy jest dopiero po bezpośrednim kontakcie z naszym pracownikiem.
 • W przypadku szczególnie istotnych danych nośniki mogą być całkowicie odłączane od urządzeń aktywnych.
 • Nasze serwery znajdują się w budynkach, które posiadają całodobową ochronę zarówno ludzką jak i elektroniczną. Są profesjonalnie zabezpieczone elektrycznie i klimatycznie. Dodatkowo dane przechowywane mogą być w kilku fizycznych lokalizacjach.
 • Dane przechowywane są na terenie Polski co rozwiązuje kwestie prawne związane z ograniczenimi transferu pewnych informacji poza granice kraju.
 • Możliwe jest samodzielne budowanie schematów przechowywania archiwów.  Domyślny harmonogram to :

- kopia dzienna przechowywana 1 tydzień
- kopia tygodniowa przechowywana 1 miesiąc
- kopia miesięczna przechowywana 1 rok
- kopia roczna przekazywana bezterminowo (w zależności od przyznanych zasobów)

 

Usługa przeznaczona jest zarówno do archiwizacji danych z serwerów jak i indywidualnych komputerów.

 

Schemat działania.

Ze względów bezpieczeństwa na diagramie nie są zaznaczone wszystkie operacje procesu przekazywania i składowania danych.