Aplikacje biznesowe

Całe środowisko informatyczne w firmie służy określonym celom. Jednak cele te osiągane są dzięki aplikacjom.

Mimo ogromnej różnorodności i dostępności oprogramowania wciąż pojawiają się takie zadania, których specyfika jest tak wyjątkowa w danej organizacji, że trudno znaleźć aplikację zdolną do ich wykonania. Dostępny soft jest albo zbyt mało funkcjonalny albo zbyt rozbudowany (przez to zbyt drogi). Nierzadko również nic gotowego w żaden sposób nie daje się wykorzystać a naginanie sprawdzonych procesów biznesowych w firmie pod aplikację jest nieporządane.

 

Naszą specjalnością są niewielkie programy pracujące w środowisku sieciowym. Główne zadania takich aplikacji to:

  • agregacja danych
  • obliczenia
  • dystrybucja informacji
  • raportowanie

Wyeliminowanie dokumentów papierowych z obiegu dokumentów w firmie znaczaco poprawia wydajność i ogranicza koszty. Najistotniejszą zaletą aplikacji sieciowych jest to, że wprowadzaniem danych zajmują się osoby bezpośrednio za nie odpowiedzialne. Ogranicza to w znacząco liczbę występujących pomyłek.

Przykłady:

  • wnioski urlopowe - aplikacja znacząco odciąża dział HR poprzez umożliwienie pracownikom samodzielnej kontroli wykorzystania urlopu. Możliwe jest wysyłanie wniosków urlopowych, ich kontrola przez przełożonych oraz planowanie urlopów w działach
  • rozliczenia samochodów służbowych - pracownicy samodzielnie wypełniają wszelkie dane dotyczące eksploatacji a osoby sajmujące się flotą mogą łatwo generować interesujące je zestawienia oraz wykrywać nadużycia
  • rozliczenia prowizji z partnerami
  • analiza wydajności maszyn drukarskich
  • generowanie dokumentów i raportów z baz innych systemów - często interesujące nas dane znajdują się w systemach księgowych lub CRM jednak programy te nie mają odpowiednich funkcji aby wykonać porządane zestawienie lub stworzyć z nich listę dokumentów. 

W zależności od potrzeb wykonujemy aplikacje stacjonarne, webowe jak i na urządzenia mobilne.